Хоризонтален елиптичен цилиндър с вертикални стени
a – хоризонтална ос на елипсата, см
b – вертикална ос на елипсата, см
L - дължина на цилиндъра, см
h - ниво на течността, см

Размерите се въвеждат в сантиметри с точност до милиметър.
Моля, въведете данните за цистерната.
cm
cm
cm
cm