Добре дошли на нашата страница! Тук може да пресметнете запълнения обем на четири различни вида цистерни.
За да започнете пресмятането, моля, изберете типа на цистерната, за която искате да направите изчислениeто.
Обемите са точни за идеалния случай. Колкото формите на цистерната са по-правилни, нивелацията и измерванията по-прецизни, толкова по-верни са пресмятанията и в действителност.